March 2014 Tour Photos

Robs Tour - Routeburn Trekkers

Robs Tour - Routeburn Trekkers:

Robs Tour - Cycling near Tekapo

Robs Tour - Cycling near Tekapo:

Robs Tour - Under starters orders....

Robs Tour - Under starters orders....:

Robs Tour - Good catch

Robs Tour - Good catch:

Robs Tour - The race is on

Robs Tour - The race is on:

Robs Tour - Group by the bus

Robs Tour - Group by the bus:

Robs Tour - Striking a pose

Robs Tour - Striking a pose:

Robs Tour - At Milford Sound

Robs Tour - At Milford Sound:

Robs Tour - Cruising at Milford Sound

Robs Tour - Cruising at Milford Sound:

Robs Tour - Heading to Queenstown

Robs Tour - Heading to Queenstown:

Robs Tour - Pedal power ready

Robs Tour - Pedal power ready:

Jimmy's Tour - Great group, great views

Jimmy's Tour - Great group, great views:

Jimmy's Tour - Amazing photo stop

Jimmy's Tour - Amazing photo stop:

Jimmy's Tour - Routeburn time

Jimmy's Tour - Routeburn time:

Jimmy's Tour - Check out that lake!

Jimmy's Tour - Check out that lake!:

Jimmy's Tour - Loving the tour!

Jimmy's Tour - Loving the tour!:

Jimmy's Tour - Kiwis in the sand

Jimmy's Tour - Kiwis in the sand:

Jimmy's Tour - Beach fun

Jimmy's Tour - Beach fun:

Jimmy's Tour - Beautiful sunsets

Jimmy's Tour - Beautiful sunsets:

Jimmy's Tour - Gorgeous coastlines

Jimmy's Tour - Gorgeous coastlines: