November 2014 Tour Photos

Robs Tour - Sandboarding

Robs Tour - Sandboarding:

Robs Tour - Sandboarding

Robs Tour - Sandboarding:

Robs Tour - Sandboarding adventures

Robs Tour - Sandboarding adventures:

Robs Tour - Sandboarding time

Robs Tour - Sandboarding time:

Robs Tour - Sandboarding at Opononi

Robs Tour - Sandboarding at Opononi:

Robs Tour - Sandboarding on the dunes

Robs Tour - Sandboarding on the dunes:

Robs Tour - Group shot

Robs Tour - Group shot:

Robs Tour - Hooray

Robs Tour - Hooray:

Tommys Tour - Snowman with a view

Tommys Tour - Snowman with a view:

Tommys Tour - Tongariro views

Tommys Tour - Tongariro views:

Tommys Tour - Tongariro

Tommys Tour - Tongariro:

Tommys Tour - Awesome views

Tommys Tour - Awesome views:

Tommys Tour - Near Opononi

Tommys Tour - Near Opononi:

Tommys Tour - Kayaking

Tommys Tour - Kayaking:

Tommys Tour - World famous L&P!

Tommys Tour - World famous L&P!:

Tommys Tour - Mealtime

Tommys Tour - Mealtime:

Tommys Tour - On the bus

Tommys Tour - On the bus:

Tommys Tour - Ready for action

Tommys Tour - Ready for action:

Steelys Tours - On the road

Steelys Tours - On the road:

Steelys Tours - Sunsets at Punakaiki

Steelys Tours - Sunsets at Punakaiki: